C O L · L E C C I O N S

Els Inicis del Tenis

Coneixem el tenis amb les regles actuals, des de que l’any 1874 el Major Wingfield el va patentar amb el nom de Sphairistiké.

Basant-se en unes normes que ja havia publicat el francès Pierre Barcellón l’any 1800, amb el títol “Regles et principes de Paume”, ja que a França es jugava un tenis campestre anomenat “Jeu de Paume”. En canvi a Anglaterra es jugava en recintes tancats (com el paddle) i en deien “Real Tennis” (el joc dels reis).

Sinònims en són “Court Tennis” (denominació americana) i “Royal Tennis” (denominació australiana). Moltes  de les raquetes utilitzades en aquesta època eren expressament assimètriques (lopsided).

Proyecto1-Maquetación 1b