C O L · L E C C I O N S

LES PRIMERES RAQUETES

Les primeres raquetes de tennis foren construïdes d’acord amb els mètodes tradicionals de l’època. Un tros llarg de fusta, escalfat amb vapor, era doblegat al voltant d’un motlle subjectant els dos extrems amb una cinta, que esdevenia el mànec de la raqueta. Es feien forats al capçal per les cordes, les quals es lligaven horitzontal i verticalment o fins i tot, en alguns casos, en diagonal. El reforç amb unes tires laminades ja va ser proposat a l’any 1879, però no va ser fins a la dècada 1920-30 quan la laminació va ser usada sistemàticament per endurir les raquetes. A continuació, s’inseria un tascó còncau o convex, de fusta dura, massissa, habitualment noguera o castanyer, allà a on el marc deixa una obertura triangular abans de transformar-se en el mànec. Tot el conjunt era encolat i desprès reforçat inserint una peça metàlica  que estabilitzava les dues parts del mànec amb el tascó central.

Sovint, un tros prim de fusta,  formant part del tascó o per separat, s’inseria entre les dues parts del mànec amb l’objectiu de donar-li mes amplada. També s’afegien dues tires de fusta, aquestes amples i habitualment de cedre, al davant i al darrere del mànec, per donar-li el volum adequat. S’acabava la construcció amb  un petit tap de pell que embolicava base del mànec. A continuació, es greixava o s’aplicava vernís per protegir la fusta i fer-la visualment mes atractiva. L’encordat es realitzava amb filaments trenats de budell d’ovella.

Un bon amic i expert en la construcció de raquetes, Amalio Sanchez Diaz, ha reproduït la creació de una raqueta de fusta i ens ha cedit unes magnífiques imatges.

ELS INICIS DEL TENNIS

Coneixem el tenis, amb les regles actuals, des de que el 1874 el Major Wingfield el va patentar amb el nom de Sphairistiké. Basant-se en unes normes que ja havia publicat el frances Pierre Barcellón l’any 1800, amb el titol “Regles et principes de Paume”, ja que a France es jugava un tenis campestre anomenat “Jeu de Paume”. En canvi a Inglaterra es jugava en recintes tencats ( com el paddle) i en deien “Real tennis” ( el joc dels reis).

Sinonims en son “Court tennis” ( denominació americana ) i “Royal Tennis”  ( denominació australiana ).

SPHAIRISTIKÉ, el primer reglament

El 7 de Març de 1874 apareix en el “London Court Journal” ( diari dels cercles juridics anglesos) la nota de la patent del “ Sphairistiké or lawn tennis” a on diu textualmente “the game is in a box not much larger than a double gun case, and contains, besides bats and balls, a portable court, which can be erected on and ordinary lawn, and is ornamental as well as useful” ( el joc està en una capsa, no mes grossa que una caixa doble d’arma, i conté a mes de raquetes i pilotes, una pista transportable que pot ser colocada en qualsevol camp d’herba, i es ornamental aixi com útil).

L’autor era el Major Walter Clopton Wingfield, assistent personal del Princep de Gal·les, que mes tard seria el Rei Eduard VII.

REAL TENNIS

En el segle XVII es juga a Anglaterra un tenis “indoor” amb parets laterals  anomenat Real Tennis. El motiu del nom es l’aficio de la reialesa anglesa per aquest joc . Enric VIII en va ser un gran afeccionat, fent construir varis recintes per la seva pràctica, el mes emblematic: el de Hampton Court.

Les raquetes que s’utilitzaven per aquest joc eren amb el oval de la raqueta assimetric  ( conegudes com a raquetes “lopsided”).

Entre 1888 i 1914 al Queen’s Club de Londres, es repren la pràctica d’aquest joc.

RACKETS (EL JOC)

Queen’s ha estst la meca del joc del RACKETS com Wimbledon ho ha estat del “Lawn Tennis”.

El joc del RACKETS te una curiosa historia. Es va idear a les presons angleses, al segle XVIII, quan els “gentleman” presidiaris van improvisar una variante del tenis que es pugues jugar amb les altes pareds de la presó.

Posteriorment a principis del segle XIX aquest joc rs adoptat per diversos clubs i escoles publiques. El primer club a on es va fer un campionat va ser al Prince’s Club, però al 1886, amb la construcció de 2 pistes, el Quenn’s Club de Londres va esdevenir la gran seu anglesa de aquest joc

El joc del RACKETS es pot considerar el precursor del actual SQUASH