ELS ALBORS DEL TENNIS


JOCS PRECEDENTS I COETANIS
DEL LAWN TENNIS


RAQUETES LOPSIDED


LES PRIMERES DÈCADES
DEL LAWN TENNIS


ENTRANT EN
UN NOU SEGLE

JOcS PRECEDENTS i COETANiS

DEL LAWN TENNIS

El que avui dia anomenem Tennis va resultar en definitiva el gran triomfador dentre una gran quantitat de jocs que es practicaven en diferents llocs del món consistent a llançar un projectil ( pilota, ploma, etc ) per ser tornada pel contrincant.

Des del seu origen jugat simplement amb la mà, es mostren aquí alguns exemples de raquetes, guants i altres artefactes que van compartir temps amb el naixement del Lawn Tennis.
RAQUETES LOPSIDED

Quan el Major Winfield va patentar el seu “invent” cap a l’any 1874, ho va fer amb el complicat nom de Sphairistiké, consistint en una caixa de fusta de pi amb tot el material per al muntatge de la pista sobre una prada, a més d’un llibret amb instruccions i regles, pilotes i quatre raquetes. Aquestes primeres raquetes van ser de petit cap, mànec llarg i simètriques. Poc va durar aquest nom impronunciable i sota el comercial nom de “Lawn Tennis” les noves caixes contenien raquetes lopsided que reclamaven els nombrosos jugadors que procedien del Real Tennis. El cap caigut, facilitava el copejament de boles baixes i ajustades a les parets de la tancada pista, però perdia sentit amb el pot alt de les noves pilotes de cautxú en una pista oberta. Tot i així raquetes lopsided i raquetes simètriques es van simultaniejar fins a entrats els 1880’s.LeS PRIMEReS Dècades

DEL LAWN TENNIS

ENTRANT EN UN NOU SEGLE