C O L · L E C C I O N S

LES PRIMERES RAQUETES

Les primeres raquetes de tennis foren construïdes d’acord amb els mètodes tradicionals de l’època. Un tros llarg de fusta, escalfat amb vapor, era doblegat al voltant d’un motlle subjectant els dos extrems amb una cinta, que esdevenia el mànec de la raqueta. Es feien forats al capçal per les cordes, les quals es lligaven horitzontal i verticalment o fins i tot, en alguns casos, en diagonal. El reforç amb unes tires laminades ja va ser proposat a l’any 1879, però no va ser fins a la dècada 1920-30 quan la laminació va ser usada sistemàticament per endurir les raquetes. A continuació, s’inseria un tascó còncau o convex, de fusta dura, massissa, habitualment noguera o castanyer, allà a on el marc deixa una obertura triangular abans de transformar-se en el mànec. Tot el conjunt era encolat i desprès reforçat inserint una peça metàlica  que estabilitzava les dues parts del mànec amb el tascó central.

Sovint, un tros prim de fusta,  formant part del tascó o per separat, s’inseria entre les dues parts del mànec amb l’objectiu de donar-li mes amplada. També s’afegien dues tires de fusta, aquestes amples i habitualment de cedre, al davant i al darrere del mànec, per donar-li el volum adequat. S’acabava la construcció amb  un petit tap de pell que embolicava base del mànec. A continuació, es greixava o s’aplicava vernís per protegir la fusta i fer-la visualment mes atractiva. L’encordat es realitzava amb filaments trenats de budell d’ovella.

Un bon amic i expert en la construcció de raquetes, Amalio Sanchez Diaz, ha reproduït la creació de una raqueta de fusta i ens ha cedit unes magnífiques imatges

_DSC2382 1280 nq

Raqueta (1850)

H7365 1280

Raqueta ( aprox. 1880)

H7368 1280

Raqueta


Cordatge