Exposició en el RC Jolaseta de Getxo

amb motiu del seu 90è aniversari

Expo_Raquetas_IgorDelBusto_Jolaseta_2023_MartínDelBusto7

Raquetes de 1923 a 1959

Expo_Raquetas_IgorDelBusto_Jolaseta_2023_MartínDelBusto6

Raquetes “que han empunyat” tennistes “professionals”,
des de Santana a Alcaraz

RAQUETES DE 1923 AL 1959


RaquetEs “que han empuNYAT” tenNistEs “profeSsionals”,

des de Santana a Alcaraz