& inicis i variants

E L S  I N I C I S  D E L  T E N N I S

I  L E S  S E V E S  V A R I A N T S


Reial Tennis


Les primeres raquetes


Els inicis del tennis


Rackets (el joc)


Battledore & Shuttlecock

LeS PRIMEReS RAQUETeS

Les primeres raquetes de tennis van ser construïdes segons els mètodes tradicionals de l’època. Un tros llarg de fusta, escalfat amb vapor, era doblegat al voltant d’un motlle subjectant els dos extrems amb una cinta, que es convertien al mànec de la raqueta. Es feien forats al capçal per a les cordes, les quals es passaven horitzontalment i verticalment o fins i tot, en alguns casos, en diagonal. El reforç amb unes tires laminades ja va ser proposat el 1879, però no va ser fins a la dècada 1920-30 quan la laminació va ser usada sistemàticament per enfortir les raquetes. A continuació, s’inseria una falca còncava o convexa, de fusta dura, massissa, habitualment noguera o castanyera, allà on el marc deixa una obertura triangular abans de transformar-se en el mànec. Tot el conjunt era encolat i després reforçat inserint una peça metàl·lica que estabilitzava les dues parts del mànec amb la falca central.

Sovint, un tros prim de fusta, formant part de la falca o per separat, s’inseria entre les dues parts del mànec amb l’objectiu de donar-li més amplada. També s’hi afegien dues tires de fusta, amples i habitualment de cedre, al voltant del mànec, per donar-li el volum adequat. S’acabava la construcció amb un petit tap de pell que envoltava la base del mànec. Tot seguit, s’aplicava vernís per protegir la fusta i fer-la visualment més atractiva. L’encordat es feia amb filaments trenats de budell d’ovella.

Un bon amic i expert en la construcció de raquetes, Amalio Sanchez Diaz, ha reproduït la creació d´una raqueta de fusta i ens ha cedit unes magnífiques imatges.


Raqueta (1850)


Raqueta (Aprox. 1880)


Raqueta


Taller de fabricació de raquetes  (Aprox. 1900)


Cordatge


La primera raqueta Wilson (1917)


Reproducció d’un taller de raquetes (1900). Wimbledon Lawn Tennis Museum


Insígnies que representen raquetes (segle XIX)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)


Reproducció del procés de fabricació d’una raqueta
(per Amalio Sánchez)

els INICIS DEL TEnNIS

Coneixem el tennis, amb les regles actuals, des que el 1874 el Major Wingfield el va patentar amb el nom de Sphairistiké. Basant-se en unes normes que ja havia publicat el francès Pierre Barcellón el 1800, amb el títol “Reglas et principes de Paume”, ja que a França es jugava un tennis campestre anomenat “Jeu de Paume”. En canvi a Anglaterra es jugava en recintes tancats (com el pàdel) i en deien “Reial tennis” (el joc dels reis).

Sinònims són: “Court tennis” (denominació americana) i “Royal Tennis” (denominació australiana).

SPHAIRISTIKÉ, el primer reglament

El 7 de març de 1874 apareix al “London Court Journal” (diari dels cercles jurídics anglesos) la nota de la patent del “Sphairistiké or lawn tenis” on diu textualment: “El joc és al box no molt llarg than a double gun case, and contains, besides bats and balls, a portable court, que es poden erectar on ordinary lawn, is ornamental es well as useful” ( el joc està en una caixa, no més gran que una caixa doble d’arma , i conté a més de raquetes i pilotes, una pista transportable que pot ser col·locada en qualsevol camp d’herba, i és ornamental així com útil).
L’autor era el Major Walter Clopton Wingfield, assistent personal del Príncep de Gal·les, que més tard seria el Rei Eduardo VII.


Caixa Lawn Tennis (1885)


Caixa Lawn Tennis (1885)


Dibuix Lawn Tennis (1890)


Gravat de “Jeu de Paume”


Raqueta (Aprox. 1880)


Pierre Barcellon (quadre del Museu de Winbledon)


Major Walter Clopton Wingfield


Raquetes (Aprox. 1900)


Il·lustració de Wingfield
“New and improved Court for Playing the Ancient Game of Tennis”


Primer reglament Sphairistikè


The Gem (Aprox. 1900)


4a edició del reglament Sphairistikè


Sabadell, 1910


Sabadell, 1910


Dibuix de la pista més antiga (Antonio Scaino, 1555)

REiAL TEnNIS

Al segle XVII es juga a Anglaterra un tennis “indoor” amb parets laterals anomenat Reial Tennis. El motiu del nom és l’afició de la reialesa anglesa per aquest joc. Enric VIII va ser un gran aficionat, fent construir diversos recintes per a la seva pràctica, el més emblemàtic: el de Hampton Court.

Les raquetes que s’utilitzaven per a aquest joc eren amb l’oval de la raqueta asimètric (conegudes com a raquetes “lopsided”).

Entre 1888 i 1914 al Queen’s Club de Londres, es reprèn la pràctica d’aquest joc.


Gravat de Henry VIII d’Anglaterra (1883)


Grays Cambridge, raquetes amb forma lopsaided


Jay Gould (1906)


Le Jeu Royal de la Paume (París, 1632)


Grays Cambridge 


Jugadors amb raquetes lopsaided. Queen’s Club, London (1888)


J.M. Heatcote (1890)


Grays (1977)


Howard Angus (1977)

RACKETS (EL Joc)

Queen’s ha estat la meca del joc del RACKETS com Wimbledon ho ha estat del “Lawn Tennis”.

El joc del RACKETS té una història curiosa. Es va idear a les presons angleses, al segle XVIII, quan els “gentleman” presidiaris van improvisar una variant del tennis que es pogués jugar amb les altes parets de la presó.

Posteriorment a principis del segle XIX aquest joc és adoptat per diversos clubs i escoles públiques. El primer club on es va fer un campionat va ser al Prince’s Club, però el 1886, amb la construcció de 2 pistes el Quenn’s Club de Londres es va convertir en la gran seu anglesa d’aquest joc.

El joc del RACKETS es pot considerar el precursor de l’actual SQUASH.


Prosser & Sons (Aprox. 1900)


Gravat de Court Tennis (1847)


Gravat d’un jugador de tennis de l’any 1900


Prosser & Sons (Aprox. 1900)


Plublicitat de Prosser & Sons


Great International Racquet Match (Cambridge University)


C.N. Bruce (Lord Aberdare) y H.W. Leatham (1910)


Jugadors de Rackets (1920)


Hazell’s Streamline (rackets)


Dunlop Maxply (rackets)

BATTLEDORE & SHUTTLECOCK

Molt abans de l’arribada de Real Tennis els nens de la Xina, el Japó, l’Índia i Tailàndia havien estat jugant amb un passatemps similar.

Consistia a colpejar un suro que encapçalava un ram de plomes (Shuttlecock) amb una petita raqueta que tenia un pergamí tensat a la zona del marc (Battledore).

Aquest joc amb 2.000 anys d’antiguitat s’ha convertit en l’actual Bàdminton, nom que li ve de quan el 1873, els oficials de l’armada anglesa, de tornada de l’Índia, van visitar el Duc de Beaufort a la seva residència de Bàdminton, on van posar en pràctica aquest joc, amb la variant d’utilitzar lleugeres raquetes amb cordatge.


Pintura de nenes jugant a battledore


Raquetes de Battledore


Shuttlecock


Raqueta de Battledore (1880)


F.H. Ayres Shuttlecock


Shuttlecock, F.H. Ayres


F.H. Ayres Shuttlecock


RSL Shuttlecock


H. Whitty & Son, special corona (1905)


H. Whitty & Son, special corona (1905)


A.W. Gamage, the Club (1906)


A.W. Gamage, the Club (1906)


Hazells Streamline Red (1937)


Hazells Streamline Red (1937)


Hazells Streamline Red (1937) Badminton – Tennis


Hazells Streamline Red (1937) Badminton – Tennis


Hazells Streamline Red (1937)


Mac Lellan, open throat


Dunlop Maxply Fort (1950)


Dunlop Maxply Fort (1950) Badminton – tennis


Mac Lellan, open throat